Marie Mydtskov er stoppet i klinikken pr. 1. april 2019.
Niels Paaby stopper i klinikken pr. 1. juli 2019.

Guzaliya Lange og Morten Møller-Andersen fortsætter i klinikken og der arbejdes på at finde en tredje læge. Læs mere i Information til alle patienter.