Drømmer du om et lægeliv, der både tilgodeser dine praksisambitioner, familielivet og fritid? 

Præcis sådan ét kan du få i Tommerup Lægehus.

Vi er et velfungerende kompagniskab med en håndfuld dedikerede medarbejdere, der hver dag arbejder for, at levere høj sundhedsfaglig kvalitet til vores næste 5.000 patienter. Vi har stor fokus på løbende efteruddannelse af læger og personale, så lægehuset udvikler sig og følger med i den nyeste forskning.

I Tommerup Lægehus hjælper vi hinanden, så alle kan komme hjem i god tid til familien, og vi vil gøre alt for, at du trives med din nye hverdag som selvstændig.

I kompagniskabet er vi to læger på 50 og 48 år. Vi elsker vores klinik og arbejdet i almen praksis. Vi har gang i en del udviklingsprojekter. Lige for tiden udvikler vi brugen af vores ultralydsapparat og opgaveglidninger. Vi håber, at vores kommende kollega er engageret, optimistisk og med hovedet fuld af idéer, så vi sammen kan udvikle virksomheden.

Vi har en særdeles kompetent personalegruppe, der består af en SSA/sekretær, tre sygeplejersker, en jordemoder og en bioanalytiker. Derudover har vi en gruppe medicinstuderende ansat. Udover basale sygeplejerske-/laboratorieopgaver varetager personalegruppen:

  • kronikerforløb inden for diabetes, KOL, astma, osteoporose, kroniske smertepatienter og hypertension
  • svangreprofylakse, smear, ringskifte, p-pillekontrol, urinvejsinfektioner og øvre luftvejsinfektioner
  • KRAM

Kontakt os på telefon 64 76 31 00 og kom på besøg.
Du kan også afprøve hverdagen i lægehuset med et vikariat hos os.

Vi ser frem til at høre fra dig.
Med venlig hilsen
Guzaliya Lange og Morten Møller-Andersen

Tommerup Lægehus                      Skilt