Priser

Der findes en lang række privathonorarer for lægeerklæring og attester.
Spørg ved receptionen om disse priser.