Kære Alle.

For at kunne overholde retningslinjerne fra sundhedsstyrelsen, bedes pårørende vente udenfor.

  • Kun en forælder med ved børneundersøgelser
  • Kun en pårørende med hvis patienten skal have hjælp.