Navn

Funktion

Opgaver

Trille Bülow Sygeplejerske i klinikken siden 2013 Blodprøvetagning
Hjertediagram
kateterskift
Lungefunktionsprøve
Suturfjernelse
Svangerskabsreaktion
Udfærdigelse af svangerskabspapirer
Sårbehandling/sårskifte
Telefonpasning
Urinundersøgelse
Vaccination
Vortebehandling
Øreskylning
Diabetes-, KOL- og blodtrykskontrol.
Hjemmeblodtryk
Lise Krogsgaard Larsen Sygeplejerske i klinikken siden 2011
Helle Berthelsen Sygeplejerske i klinikken siden 2009

Lene Lyth Bioanalytiker i klinikken siden 2006 Blodprøver
Hjertediagram
Lungefunktionsprøve
Sekretæropgaver
Svangerskabsreaktion
Telefonpasning
Urinundersøgelse
Udfærdigelse af svangerskabspapirer
Hjemmeblodtryk

    Visitation
IT-support
EKG
Administration
 Michaela Brolund  Sekretær i klinikken siden 2018
   

 Anja Petersen                                    Jordemoder i klinikken siden 2019                     Blodprøvetagning
Hjertediagram
Suturfjernelse
Svangerskabsreaktion
Udfærdigelse af svangerskabspapirer
Smear
Telefonpasning
Urinundersøgelse
Vaccination
Øreskylning
  Blodprøver, urinprøver, EKG og INR
   
 

Medicinstuderende