Navn

Funktion

Opgaver

Trille Bülow Sygeplejerske i klinikken siden 2013 Blodprøvetagning
Hjertediagram
kateterskift
Lungefunktionsprøve
Suturfjernelse
Svangerskabsreaktion
Udfærdigelse af svangerskabspapirer
Sårbehandling/sårskifte
Telefonpasning
Urinundersøgelse
Vaccination
Vortebehandling
Øreskylning
Diabetes-, KOL- og blodtrykskontrol.
Hjemmeblodtryk
Lise Krogsgaard Larsen Sygeplejerske i klinikken siden 2011
Helle Berthelsen Sygeplejerske i klinikken siden 2009

Lene Lyth Bioanalytiker i klinikken siden 2006 Blodprøver
Hjertediagram
Lungefunktionsprøve
Sekretæropgaver
Svangerskabsreaktion
Telefonpasning
Urinundersøgelse
Udfærdigelse af svangerskabspapirer
Hjemmeblodtryk

Mie Jakobsen Lægesekretær i klinikken siden 2017 Visitation
IT-support
EKG
Administration
Michaela Brolund Sekretær i klinikken siden 2018Medicinstuderende Blodprøver, urinprøver, EKG og INR